Mannauður

Líflegur vinnustaður

Rannís er líflegur vinnustaður með um 60 manna starfsliði sem starfar eftir gildum stofnunarinnar: Áhrif, fagmennska og samstarf. Hlutverk Rannís er að treysta stoðir íslensks samfélags með stuðningi við rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu og styðja þekkingarsamfélagið með rekstri samkeppnissjóða, aðstoð og kynningu á alþjóðlegum sóknarfærum og samstarfsmöguleikum.

Starfsfólk Rannís

Í árslok 2021 var starfsfólk Rannís alls 63 í 58,65 stöðugildum með forstöðumanni. Starfsfólki fjölgaði um 9 frá fyrra ári og stöðugildum um 7,9. Þar af voru nokkrir starfsmenn ráðnir inn í tengslum við flutning Enterprise Europe Network (EEN) frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands yfir til Rannís og enn aðrir vegna aukins umfangs verkefna á rannsókna- og nýsköpunarsviði og mennta- og menningarsviði. Alls hættu tveir starfsmenn á árinu, annar vegna aldurs, og var ráðið í störf þeirra.

Dreifing mannauðs á milli sviðaFj. starfsm.Fj. stg.Kvk. stg.Kk. stg.
Rekstrarsvið119,807,752,05
IASC skrifstofa21,751,50,25
Mennta- og menningarsvið2422,6516,656,0
Greiningar- og hugbúnaðarsvið65,603,02,60
Rannsókna- og nýsköpunarsvið2018,8512,056,80
6358,6540,9517,7

Stöðugildi

Í árslok 2021 voru 11 starfsmenn á rekstrarsviði í 9,80 stöðugildum að forstöðumanni meðtöldum. Fjöldi starfsfólks á skrifstofu IASC hélst óbreyttur á milli ára eða 2 starfsmenn í 1,75% stöðugildum. Á mennta- og menningarsviði voru 24 starfsmenn í 22,65 stöðugildum en þar fjölgaði starfsfólki vegna aukinna umsvifa og skipulagsbreytinga um 3 en stöðugildum um 2,45. Í árslok 2021 voru 20 starfsmenn á rannsókna- og nýsköpunarsviði í 18,85 stöðugildum. Var það fjölgun frá því árið 2020 um 5 starfsmenn og jafnmörg stöðugildi, sem tengist einnig auknum umsvifum og skipulagsbreytingum. Á greiningar- og hugbúnaðarsviði voru 6 starfsmenn í 5,60 stöðugildum í lok árs.

Af 58,65 stöðugildum í árslok 2021 voru sérfræðingar í 48,75 stöðugildum, almennir starfsmenn í 4 stöðugildum, starfsmaður í tímavinnu í 0,60 stöðugildi, aðstoðarmaður í 0,30 stöðugildi, sviðsstjórar í 4 stöðugildum eins og undanfarin ár og forstöðumaður í 1 stöðugildi.

Lífaldur starfsfólks og aldursdreifing

Meðalaldur starfsmanna í árslok 2021 var 49,5 ár. Meðalaldur kvenna var 50,2 ár og karla 48,9 ár. Flestir starfsmenn eða 36,5% eru á aldursbilinu 51-60 ára, 22% eru á aldrinum 61 árs og eldri, 20,7% eru á aldrinum 41-50 ára, 11,11% er á aldrinum 31-40 ára og 9,6% eru 30 ára og yngri.

Heildar-fjöldi starfsm.Fjöldi 30 ára og yngriFjöldi 31-40 áraFjöldi 41-50 áraFjöldi 51-60 áraFjöldi 61-70 ára
6367132314
100,00%9,6%11,11%20,7%36,5%22 %

Fræðsla innan Rannís

Rannís leggur áherslu á að bjóða starfsfólki sínu fjölbreytta fræðslu með það að markmiði að auka skilvirkni og gæði starfsins, ásamt því að bæta í senn árangur og starfsánægju. Starfsfólk sótti fræðslu og námskeið í tengslum við starfsþróunaráætlun á árinu og í boði voru um 30 fjölbreytt námskeið á vegum stofnunarinnar. Á árinu var einkum lögð áhersla á rafræn námskeið og innanhússnámskeið vegna aðstæðna. Meðal námskeiða má nefna: Lean-vinnustofur og eftirfylgni undir handleiðslu ráðgjafafyrirtækisins Manino, námskeið í jafnréttisáætlun Horizon Europe en þar var leiðbeinandi Sigrún Ólafsdóttir, sérfræðingur Rannís. Einnig var fjöldi námskeiða í Microsoft 365, GoPro og tengt skjalamálum yfir allt árið undir handleiðslu Kristínar Óskar Hlynsdóttur gagna- og gæðastjóra Rannís og fleira.

Nýliðafræðsla var haldin jöfnum höndum fyrir nýja starfsmenn Rannís þar sem farið var yfir lykilatriði í starfseminni.

Alls voru haldnir fimm starfsmannafundir á árinu og fimm fréttafundir bæði í rafheimum og raunheimum. Fréttafundir eru óformlegir morgunverðarfundir, en þar getur hver sem er kvatt sér hljóðs og sagt frá því sem er á döfinni og á erindi til annarra starfsmanna.

Námsleyfi

Alls var varið 803 klst. í námsleyfi starfsmanna. Þrír starfsmenn fengu formlegt námsleyfi til að leggja stund á nám, hver í þrjá mánuði, en hluti af því leyfi færðist frá 2020 vegna Covid-19. Einn starfsmaður kaus að fresta námsleyfi til næsta árs vegna aðstæðna og eins var einn starfsmaður sem lauk námsleyfi sem hann hóf á árinu 2020 af sömu orsökum. Fjöldi skráðra tíma í námsleyfi var sambærilegur og fyrir Covid-19.

Starfsauglýsingar

Í árslok 2020 var auglýst eftir sérfræðingi í rannsóknateymi á rannsókna- og nýsköpunarsviði, og í tengslum við flutning Enterprise Europe Network (EEN) frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands yfir til Rannís voru tveir sérfræðingar sem stýrt hafa EEN hjá NMÍ ráðnir á sviðið. Þessir starfsmenn hófu störf í byrjun árs 2021. Í janúar var auglýst eftir tveimur sérfræðingum í alþjóða- og nýsköpunarteymi rannsókna- og nýsköpunarsviðs sem hófu störf á vormánuðum. Eins var bætt við starfsmanni í nýsköpunarteymi sviðsins á haustmánuðum. Tveir nýir starfsmenn bættust í æskulýðsteymi mennta- og menningarsviðs. Í ársok 2021 var auglýst eftir hugbúnaðarsérfræðingi á greiningar-og hugbúnaðarsvið og sérfræðingi í rannsóknateymi á rannsókna- og nýsköpunarsvið. Það starfsfólk hefur störf á fyrri hluta árs 2022.

Einnig voru ráðnir inn 10 sumarstarfmenn á vegum átaks varðandi sumarstörf námsmanna, sem Vinnumálastofnun stýrði, en efnt var til í samvinnu við stofnanir ríkis og sveitarfélaga.

Starfsfólk í árslok 2021

 • Aðalheiður Jónsdóttir 
 • Andrés Pétursson 
 • Anna R. Möller 
 • Ágúst H. Ingþórsson 
 • Álfrún G. Guðrúnardóttir 
 • Árni Sigurðsson 
 • Ármann Pétursson
 • Ása Guðrún Kristjánsdóttir (leyfi)
 • Ásta Vigdís Jónsdóttir 
 • Berglind Fanndal Káradóttir 
 • Birna Vala Eyjólfsdóttir 
 • Bylgja Valtýsdóttir 
 • Davíð Lúðvíksson 
 • Dóra Stefánsdóttir 
 • Egill Þór Níelsson 
 • Elísabet M. Andrésdóttir  
 • Elísabet Ólafsdóttir
 • Elvar Helgason 
 • Embla Sól Þórólfsdóttir
 • Eva Einarsdóttir 
 • Eyrún Helgadóttir 
 • Eyrún Sigurðardóttir 
 • Fanney Reynisdóttir 
 • Gróa María Svandís Sigvaldadóttir 
 • Guðmundur Ingi Markússon 
 • Hallgrímur Jónasson 
 • Hannes Ottósson
 • Helga Dagný Árnadóttir 
 • Helga Snævarr Kristjánsdóttir
 • Herdís Þorgrímsdóttir 
 • Hulda Hrafnkelsdóttir 
 • Jóhann Páll Ástvaldsson
 • Jón Svanur Jóhannsson 
 • Júlíana Grigorova Tzankova 
 • Katrín Jónsdóttir
 • Kolbrún Bjargmundsdóttir 
 • Kristín Ósk Hlynsdóttir 
 •  Lára Aðalsteinsdóttir 
 • Lísa Kristín Gunnarsdóttir 
 • Lýður Skúli Erlendsson 
 • Margrét Jóhannsdóttir 
 • Margrét K. Sverrisdóttir 
 • Miriam Petra Ómarsdóttir Awad 
 • Mjöll Waldorff
 • Óli Örn Atlason 
 • Óskar Eggert Óskarsson 
 • Ragnhildur Zoëga 
 • Rakel Jónsdóttir
 • Rúna Vigdís Guðmarsdóttir 
 • Sigríður Heimisdóttir
 • Sigríður Grétarsdóttir 
 • Sigríður M. Vigfúsdóttir 
 • Sigrún Ólafsdóttir 
 • Sigurður Björnsson
 • Skúli Leifsson 
 • Sólveig Sigurðardóttir 
 • Steinunn S. Jakobsdóttir 
 •  Svandís Unnur Sigurðardóttir 
 • Vigfús Eyjólfsson 
 • Þorgerður Eva Björnsdóttir 
 • Ægir Þór Þórsson 

Starfsfólk Rannís hjá IASC

 •  Gerlis Fugmann 
 • Kolbrún Reynisdóttir 
 • Frederica Scarpa, samkvæmt samkomulagi við Norðurslóðanet .

Breytingaferli Rannís 2011-2021

 • Rannís falin umsýsla með rekstri Gæðaráðs háskóla og ráðgjafarnefndar Gæðaráðs háskóla.

  Rannís falin umsýsla með Skattfrádrætti rannsókna- og þróunarverkefna.

  Rannís falið að annast umsjón með fundarsókn í rammaáætlun Evrópusambandsins á sviði vísinda og rannsókna.

  Rannís falið að annast umsýslu með málefnum Alþjóðlegu norðurskauts-vísindanefndarinnar (IASC).

  • Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB og fleiri verkefni flytjast frá Háskóla Íslands til Rannís, ásamt norrænu menntaáætluninni og upplýsingastofu um nám erlendis.
  • Umsýsla 12 sjóða á sviði menntamála, menningar- og æskulýðsmála flyst frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu til Rannís.
  • Rannís falin umsjón með Menningaráætlun ESB.
  • Rannís tekur að sér eigið bókhald vegna niðurlagningar SRA (skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna).
  • Rannís flytur í nýtt húsnæði.
  • Rannís tekur að sér ritarastarf fyrir Vísinda- og tækniráð og Vísindanefnd.
  • Breytingar á reikningshaldi vegna nýrra laga um opinber fjármál sem tóku gildi 1. janúar.
  • Alþjóðlega norðurskautsvísindanefndin (IASC) opnar skrifstofu að Borgum á Akureyri.
  • Rannís falin umsjón með rekstri skrifstofunnar. Rannís tekur við rekstri æskulýðshluta Erasmus+ af Ungmennafélagi Íslands.
  • Umsýsla með Skattfrádrætti frá tekjum erlendra sérfræðinga.
  • Barnamenningarsjóður Íslands í umsýslu Rannís.
  • Vinnu við stefnu Rannís til 2025 lokið.
  • Ísland tekur við stjórn Nordplus menntaáætlunar Norrænu ráðherranefndarinnar.
  • Rannís falin umsjón með rekstri aðalskrifstofunnar.
  • Loftslagssjóður í umsýslu Rannís.
  • Jafnréttissjóður Íslands í umsýslu Rannís.
  • Stuðningur við útgáfu bóka á íslensku í umsýslu Rannís.
  • Gæðaráð háskóla varð sjálfstæð rekstrareining í byrjun árs og hætti að heyra beint undir Rannís en hafði þó aðstöðu þar áfram.
  • Alþjóðasvið sameinast rannsókna- og nýsköpunarsviði.
  • Greiningar- og hugbúnaðarsvið stofnað.
  • Rannsóknasetur Margrétar II Danadrottningar og frú Vigdísar Finnbogadóttur um haf, loftslag og samfélag í umsýslu Rannís.
  • Rannís tekur upp fjárhagskerfið Orra.
  • Office 365 innleitt.
  • Straumlínustjórnun innleidd.
  • Enterprise Europe Network flyst til Rannís frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
  • Menntarannsóknsjóður í umsýslu Rannís.
  • Bókasafnasjóður í umsýslu Rannís.
  • Doktorsnemasjóður umverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins í umsýslu Rannís.
  • Sprotasjóður í umsýslu Rannís.